مهر هشتم

بایگانی‌های زمین - نیازمندی های مهر هشتم

 • افزودن به علاقه‌مندی 44 بازدید 5,000,000,000 تومان

  «زمین با در اوایل شاندیز»

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 49 بازدید 86,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 39 بازدید 125,000,000 تومان

  100 متر زمین نزدیک خانه ها

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 99 بازدید 260,000,000 تومان

  ۱۰۰۰ زمین+سند+امتیازات

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 79 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 54 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 47 بازدید 6,500,000 تومان

  1000متر بخش 8 گلبهار سند قطعی

  5 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 67 بازدید 1,100,000,000 تومان

  1000متر دور دیوار شاهنامه

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 176 بازدید 550,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 61 بازدید 300,000,000 تومان

  ۱۰۰۰متر زمین شاهنامه۸۰

  6 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 81 بازدید 580,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 94 بازدید 250,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 75 بازدید 20,000,000 تومان

  1000مترزمین باسندتک برگی

  7 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 73 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 28 بازدید 175,000,000 تومان

  ۱۰۰متر زمین مسکونی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 31 بازدید 220,000,000 تومان