مهر هشتم

بایگانی‌های قالب بند - نیازمندی‌ های مهر هشتم

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی 13 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 7 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید تماس بگیرید

  قالب بند فلزی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 21 بازدید تماس بگیرید

  قالب بندی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 28 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 40 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید تماس بگیرید

  قالب بندی فلزی

  1 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 11 بازدید تماس بگیرید

  قالب بندی و آرماتور بندی

  3 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 7 بازدید تماس بگیرید

  قالب بندی و آرموتور بندی

  2 هفته قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 7 بازدید تماس بگیرید