مهر هشتم
 • افزودن به علاقه‌مندی 43 بازدید 1,300,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 34 بازدید 10,000,000,000 تومان

  (پاسداران) خانه ویلایی

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 49 بازدید 2,900,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 27 بازدید 2,500,000,000 تومان

  100متر ویلایی فدائیان

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 17 بازدید 2,860,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 44 بازدید 1,500,000,000 تومان

  112 متر ویلایی کوچه 2 متری

  4 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 16 بازدید 2,530,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 14 بازدید 2,530,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 22 بازدید تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 24 بازدید 3,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید تماس بگیرید

  ۱۲۵ متر خانه ویلایی

  2 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 43 بازدید 312,000,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 62 بازدید 4,500,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 23 بازدید 4,700,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 33 بازدید 3,500,000,000 تومان

  ۱۳۵ متر ویلایی امام رضا

  3 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 18 بازدید 1,470,000,000 تومان

  140 متر ویلایی امام رضا 49

  2 ماه قبل