مهر هشتم

بایگانی‌های اقتصادی - نیازمندی های مهر هشتم

جوان و اشتغال

جوان و اشتغال

جوان و اشتغال یکی از بهترین دوران، دوران جوانی است چون بهار لبریز از زیبایی، نشاط و هیجان است که بعد از نوجوانی سراغمان می آید. جوانی شروع بالا و پایین های روحی، جسمی، اجتماعی، تحصیلی و فرهنگی است. در این دوران نیازها و دغدغه های روحی و روانی ضرورت بسیاری پیدا می کند. با […]